Актор АСД АД – Гърция / на територията на Лукойл Нефтохим Бургас /

С Актор АСД АД – Гърция фирмата ни участва в изграждането и пускането в експлоатация на нова инсталация за преработка на дизелово гориво. Изработихме, монтирахме и изпитахме надземни тръбопроводи.