Пентар - Чехия / на територията на Лукойл Нефтохим Бургас /

Съвместната ни дейност с фирма Пентар – Чехия бе реализирана на територията на нефтено пристанище за изграждане и обвръзване на цистерни, част от на проект „Комплекс за преработка на тежки отстатъци – Фаза 1 в Лукойл Нефтоним Бургас”