Кинетикс Текнолоджи - Италия / на територията на Лукойл Нефтохим Бургас /

С Кинетикс Текнолоджи – Италия Дин Монтаж участва в изграждането и пускането в експлоатация на ново производство „Инсталация Газова Сяра – 4”. Изработихме, монтирахме и изпитахме подземни и надземни тръбопроводи.