Сичес – Италия / на територията на Лукойл Нефтохим Бургас /

Технип и Сичес бяха главни изпълнители на проект „Комплекс за преработка на тежки отстатъци – Фаза 1 в Лукойл Нефтоним Бургас”

Участието на Дин Монтаж в изпълнението на този проект се състои, по задание на главния изпълнител, в изработка, монтаж и изпитване на тръбопроводи и съдове под налягане.