Олива Полски тръмбеж

В Олива – Полски тръмбеж изграждахме резервоари за готовата продукция. Монтирахме и тръбната им обвръзка.