Амета Павликени

Във фуражните бази на ПРОВИМИ България АД, АВЕС 94 АД Бургас и Амета Павликени изграждахме силози за фуражи, монтирахме редлери за транспорт на суровината, монтирахме и други, необходими за производството, машини и съоръжения.