Арис агро Ген. Тошево

Изградихме силози за съхраниние на зърно в Арис агро Ген. Тошево. Монтирахме машини и съоръжения за транспорт на суровината.