Яница хляб

В хлебопроизводствените бази на Яница хляб и Бургас хляб изградихме силози за съхранение на суровината и монтирахме поточни линии, машини и съоръжения.