Агрошанс комерс Карнобат

В мелничната база на Агрошанс комерс Карнобат изграждахме и монтирахме машини и съоръжение както за суровините, така и за готовата продукция.