Пилко Разград

В Пилко Разград участвахме в изграждането на нови охладителни системи. Монтирахме помпи, компресори, съдове под налягане. Израбогвахме, трасирахме, монтирахме и изпитвахме различни тръбни системи.