ТЕЦ Марица Изток

Участвахме в изпълнението на екологичните проекти на ТЕЦ Марица Изток. Дейностите ни включваха изработка, монтаж и изпитания на тръбни системи.