Анкетна карта

 

Уважаеми клиенти,

за да можем постоянно да подобряваме нашите продукти и да задоволяваме изискванията на пазара,
РАЗЧИТАМЕ НА ВАШЕТО МНЕНИЕ!

Моля отразете Вашите препоръки, забележки или оплаквания.  

 
   
Име:  
Фирма:
Адрес:
Длъжност:
Email:
Телефон:
   
 
Категории за оценка
Продукт и форми на сътрудничество

отлично

добро

удовлетворимо

неудовлетворимо

неприложимо

Качество

Срок на доставка

Опаковка

Маркировка

Съпроводителна документация

Постоянни комуникации

Отговор при запитване

 
Добавете, ако е необходимо :
 
Ако имате забележки, моля, отразете ги:
 
 
Желаете ли корегиращи действия: Да Не
 
 
Препоръки за усъвършенстване на услугата и формите на сътрудничество: